Brotherhood Indoor Soccer League - Stats - BISL - 2022/23 Regular Season

BISL Stats - BISL - 2022/23 Regular Season

Leaders (Qualified Players - Minimum of 5 GP)
Goals Assists Points Shots Shooting %
Ovaiz Khan
Goals 23
Assists 13
Points 36
Shots 82
Ovaiz Khan
Assists 13
Goals 23
Points 36
Shots 82
Ovaiz Khan
Points 36
Goals 23
Assists 13
Shots 82
Ovaiz Khan
Shots 82
Goals 23
Assists 13
Points 36
Aadhil Mohamed
Shoot.% 30.6
Shots 49
Goals 15
Points 20

RK Player Team GP G A Pts YC RC PPG Shots S%
RK Player Team GP G A Pts YC RC PPG Shots S%
1 Ovaiz Khan Sha 10 23 13 36 0 0 3.600 82 28
2 Aadhil Mohamed Mas 10 15 5 20 0 0 2.000 49 30.6
3 Fawad Akram Sam 9 5 13 18 0 0 2.000 27 18.5
4 Muhammad Shah Sha 10 5 13 18 1 0 1.800 51 9.8
5 Ali Lone Sha 10 13 4 17 0 0 1.700 43 30.2
6 Danish Khan Mag 9 12 4 16 0 0 1.778 44 27.3
7 Ramy Sadek Mag 9 6 9 15 1 0 1.667 39 15.4
8 Atiq Altaf Ana 8 10 3 13 0 0 1.625 35 28.6
9 Zain Khilji Ana 10 9 4 13 0 0 1.300 30 30
10 Hannan Ahmed Ana 7 5 4 9 0 0 1.286 25 20
11 Bassam Basit Mas 10 5 4 9 0 0 0.900 31 16.1
12 Syed Murtaza Tirmizi Jer 9 7 1 8 0 0 0.889 38 18.4
13 Khizer Shahzad Sam 6 5 3 8 1 0 1.333 26 19.2
14 Afnan Ayubi Mas 5 5 2 7 0 0 1.400 10 50
15 Abdo Menla Sha 7 3 4 7 0 0 1.000 8 37.5
16 Salim Jarad Sam 9 6 1 7 0 0 0.778 36 16.7
17 Taher  Mirza Sha 8 6 0 6 0 0 0.750 13 46.2
18 Zeem Khan Hej 10 4 2 6 0 0 0.600 24 16.7
19 Taqi Ahmed Hej 10 3 3 6 2 0 0.600 20 15
20 Walid Omar Jer 10 2 4 6 1 0 0.600 24 8.3
21 Abdur Rab Lone Mag 5 4 2 6 0 0 1.200 13 30.8
22 Asif Ali Sam 9 4 1 5 0 0 0.556 28 14.3
23 Shaheen Limbada Mas 8 1 3 4 2 0 0.500 18 5.6
24 Asif Ibn Rehana Mag 8 0 4 4 0 0 0.500 8 0
25 Syed G Hussain Sam 9 3 1 4 1 0 0.444 8 37.5
26 Salman Siddiqui Mas 9 2 2 4 0 0 0.444 34 5.9
27 Faizan Habibi Mag 10 2 2 4 0 0 0.400 45 4.4
28 Reihan Kazi Mag 6 3 1 4 0 0 0.667 12 25
29 Nabil Muntazir Ana 8 0 4 4 0 0 0.500 10 0
30 Nasir Rehman Hej 8 3 1 4 1 0 0.500 20 15
31 Humeid Masood Ana 9 1 2 3 0 0 0.333 8 12.5
32 Safwan Khan Jer 7 2 1 3 0 0 0.429 7 28.6
33 Saif Syed And 9 1 2 3 0 0 0.333 6 16.7
34 Raza Zahur Sha 8 1 2 3 0 0 0.375 8 12.5
35 Owais Ansari And 8 3 0 3 0 0 0.375 11 27.3
36 Yusuf  Mojawala Jer 6 1 1 2 0 0 0.333 22 4.5
37 Ibrahim Raqib Jer 5 1 1 2 0 0 0.400 14 7.1
38 Arsalan Khaliq Hej 10 0 2 2 0 0 0.200 10 0
39 Rayhan Malik Mag 7 2 0 2 0 0 0.286 10 20
40 Mostafa Babouli Sam 9 2 0 2 0 0 0.222 9 22.2
41 Rateb Aldrobi Sam 7 2 0 2 0 0 0.286 11 18.2
42 Salman Ahmad And 8 1 1 2 0 0 0.250 12 8.3
43 Asif Naseer And 9 0 2 2 0 0 0.222 13 0
44 Raza Ali Mag 10 0 2 2 0 0 0.200 14 0
45 Granit Beqiri Mag 10 0 2 2 0 0 0.200 2 0
46 Talha Kirmani And 9 1 1 2 0 0 0.222 17 5.9
47 Umer Jabbar Sha 10 0 2 2 0 0 0.200 8 0
48 Umair Ashraf Hej 7 2 0 2 1 0 0.286 10 20
49 Zahid M Ana 10 0 2 2 0 0 0.200 0 0
50 Ayaz Patel Sha 7 0 2 2 0 0 0.286 11 0
51 Shahbaz  Tayyub Hej 6 1 0 1 0 0 0.167 6 16.7
52 Rameez Siddiqi Mas 8 1 0 1 0 0 0.125 6 16.7
53 Abdullah Syed Sam 6 0 1 1 0 0 0.167 2 0
54 Husain  Antablioghli Mas 9 0 1 1 0 0 0.111 3 0
55 Shahar Yar Hej 9 0 1 1 1 0 0.111 1 0
56 Ahmad Abdur Rehman Jer 9 1 0 1 0 0 0.111 2 50
57 Saqib Dadabhoy Jer 8 0 1 1 0 0 0.125 2 0
58 Syed Kazmi Sha 10 1 0 1 0 0 0.100 6 16.7
59 Emad Ahmed And 10 1 0 1 0 0 0.100 3 33.3
60 Omair Khan And 9 0 1 1 0 0 0.111 3 0
61 Riaz Murad And 9 1 0 1 0 0 0.111 1 100
62 Shaheer Ayubi Jer 9 1 0 1 0 0 0.111 2 50
63 Nabeel Jabbar Sha 7 0 0 0 0 0 0.000 0 0
64 Mustafa Omar Hej 10 0 0 0 0 0 0.000 5 0
65 Hashim Ghazi Hej 5 0 0 0 0 0 0.000 1 0
66 Omer Chaudhry Sam 7 0 0 0 0 0 0.000 0 0
67 Mohanad Assal Jer 10 0 0 0 0 0 0.000 14 0
68 Fawad Khan Ana 10 0 0 0 0 0 0.000 3 0
69 Haaris Kirmani Ana 9 0 0 0 0 0 0.000 3 0
70 Hassan Chaudhry Ana 5 0 0 0 0 0 0.000 3 0
71 Hasan Afzal Ana 9 0 0 0 0 0 0.000 1 0
72 Mustafa Tirmizi And 9 0 0 0 0 0 0.000 0 0
73 Sohaib Zuberi Mag 5 0 0 0 0 0 0.000 4 0
74 Hannan Ghafoor Mas 9 0 0 0 0 0 0.000 0 0
75 Hamza Waheed Mas 9 0 0 0 1 0 0.000 6 0
76 Sheraz Choudhry Mas 9 0 0 0 0 0 0.000 3 0
77 Hussam Ayubi Jer 9 0 0 0 1 0 0.000 2 0

Glossary
GP: Games Played G: Goals A: Assists Pts: Points +/-: Plus Minus
YC: Yellow Cards RC: Red Cards PPG: Points per game Shots: Shots taken S%: Shooting %
Qualified: Player must play 5 games. (1/2 of Max GP)